Speaker


SKAV/The itching

Det börjar alltid där, med att något skaver. Oavsett om det handlar om att vi är otillfredsställda i våra liv, att vår konst inte bär oss ekonomiskt, att vi känner oss pressade, att vi upplever att vi är motarbetade, att behovet av att vara produktiv stryper kreativiteten eller att vi inte slår igenom.
När det skaver är det dags att stanna upp och möta oss själva. Skavet är vårt inre varningssystem som viskar att vi har gått vilse och att vi behöver hitta tillbaka till vår egen väg.

I den här workshopen kommer vi att gå tillbaka till grunden som bygger på din dröm och vision, för att därifrån sätta personliga mål. Vi kommer se på vad som hindrar dig från att nå dina mål. Utifrån det bygger vi din handlingsplan så att när du lämnar workshopen är redo att ta de första stegen mot din framtid.

Längden på denna workshop figursys för kunden. Workshopen har fungerat bra som en 1/2-dag, 1,5 halv dagar eller fem stycken halvdagar med möjlighet till uppföljningsträffar. Kursen riktar sig till utövare inom de kreativa näringarna.


It always starts with that itching feeling of something not being quite right. We might feel unsatisfied with some part (or all) of our lives, that our art isn’t financially viable, that we feel too much pressure to perform or make money, that we feel discouraged, that the need to be productive strangles our creativity or that we are not getting the breakthrough we so desperately need.

That itching feeling is our inner warning system that calls on us to stop, turn inward and listen. We need to face ourselves and our deep truths. The itching is the traffic sign telling us we are on the wrong road and that we need to find the way back to our own.

In this workshop we will go back to the foundation on which your dreams and vision resides. From there we can start to turn that heartfelt yearning into goals you can work towards. At the end of the workshop you will have a first draft of your own personalized action plan and you will be ready to take the first steps on your own paved road.

The workshop length can be custom fitted, but serves the attendees well as 1/2 day, 1 1/2 days or five half day sessions. Follow-up meetings can be arranged.

Clients I have worked with include among others: Kultur i Väst, Unga kvinnliga dirigenter, Alma Manusutbildning, Art & Business.


Feedback till författare/Feedback to writers

Nyckeln till bra och kreativa samarbeten mellan författare och beställare är tillit. Det låter enkelt, men är desto svårare att implementera. Den här föreläsningen handlar om hur vi kan etablera tillit och skapa förutsättningar, inte bara för att relationen ska fungera utan också för att den ska ge ett bra resultat i form av kreativt arbete, en bra produkt och en lättsammare process.

Under den här träffen kommer vi prata om beställarens vs författarens roll i arbetet, om maktförhållandet och de psykologiska aspekter som påverkar mötet, samarbetet och den kreativa processen. Vi kommer titta närmare på vilka förberedelser ni som beställare kan göra inför mötet med författare och ”to do’s” and ”to don’ts” under själva mötet för att möjliggöra tillit och en positiv kreativ process.

Kursen lämpar sig för producenter, redaktörer, dramaturger och övriga utvecklingsmedarbetare. Två halvdagar.


The key to great creative collaborations between the writer/s and the client is trust. It may sound simple, but it may be hard to implement in companies. This seminar and follow-up meeting tackles how to establish trust and create a system for it, not only to make the relationshop work well, but also in order to get a good result from the creative work and to have an easier process.

During the seminar we will talk about the roles of client vs the writer in the work, about the power relationship and the psychological aspects that affects the meeting, the collaboration and the creative process. We will look into what preparations you as the client can make before the meeting and which to do’s and to don’ts there are during the meeting with the writer in order to enable trust and a positive creative process.

This seminar and follow-up meeting is for producers, script editors, dramaturgs and other development people. Two half days.

This seminar has previously been held to the drama department at YLE Draama and Norstedts Förlag.

Hur man skriver (tv-)serier/How to write series


Hur skapar vi en tv-serie?

  1. Vi går igenom skillnader mellan film & tv. Det visar vad man bör tänka på när man skapar många typer av serier (inte bara för tv).
  2. Välgjorda karaktärer är avgörande för en serie. I en praktisk övning går vi igenom ett redskap för att mejsla ut karaktärer som ger en djupare förståelse för att spännande och levande karaktärer.
  3. Dilemman och teman är en grundbult i tv-serieskapandet. Inte bara för att vi vill sätta våra karaktärer i besvärliga situationer, utan framförallt för att skapa en organisk handling som hänger samman med seriens koncept. Vi vill ge varje karaktär ett eget dilemma från start som skapar en naturlig historia och konstanta konflikter från dag ett, till sista avsnittet av serien. 
  4. Hur bygger vi en säsong? Här går vi igenom uppmappning och nedbrytning av handlingen med ett tv-serieexempel.

Det här är en halvdagskurs som har hållits för Norstedts och Storytel i samband med deras ljudserieproduktion. Denna halvdagskurs är en sammanfattning av det viktigaste från min fem-kvällars-kurs som jag tidigare gav på Cinemantrix, Stockholm.How do we create a tv series?

  1. We talk about the differences between film and television, which will air what to think about when we create many types of series (not just tv).
  2. Wellcarved characters are the gold of a series. In a practical exercise we try a tool I use in order to get a deeper understanding of exciting and real characters that come alive on the screen (or audio).
  3. Dilemmas and theme are two massively important building blocks in creating a series that will keep the audience’s attention. Through learning about dilemmas and the use of themes we can create organic action that reveals character and builds to a suspenseful story.
  4. How dow we create a season? We will talk about mapping the story and we will dissect a story with a tv series example.

This is a half day class that I have previously taught to two publishing houses, Norstedts and Storytel, who work with audio series. The half day class is a summary of my five-evening-class I previously taught at Cinemantrix, Stockholm.